Szczegóły

Tytuł artykułu

Ks. Leonard Fic, Zbawienie w buddyzmie, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2016, 195 s.

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2017

Numer

No 12

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.03.30

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119352

×