Szczegóły

Tytuł artykułu

JAKOŚĆ ŻYCIA — DETERMINANT PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI INTELEKTUALNIE NA TLE PRZYPADKU

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

No LXX

Autorzy

Słowa kluczowe

jakość życia ; niepełnosprawność intelektualna ; terapia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×