Details

Title

PODMIOT ODDZIAŁYWAŃ JAKO ELEMENT OBRAZU REALIZOWANEJ PROFESJI W DEFINICJACH FORMUŁOWANYCH PRZEZ PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Journal title

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Yearbook

No LXX

Publication authors

Keywords

pedagog specjalny ; postrzeganie profesji ; definiowanie terminu „pedagog specjalny” ; wyznaczniki definicyjne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych

Date

2017

Type

Artykuł

Identifier

ISSN 0079-3418

×