Szczegóły

Tytuł artykułu

High-resolution thermal face dataset for face and expression recognition

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 25

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

face database ; biometrics ; thermal face recognition ; infrared ; face re-identification

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2018.06.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.24425/119566

×