Szczegóły

Tytuł artykułu

OD SOCJOLOGII TRANSFORMACJI DO SOCJOLOGII SFERY PUBLICZNEJ. NOWE MOŻLIWOŚCI SYNTEZY WIEDZY O ZMIANIE SYSTEMOWEJ

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

socjologia sfery publicznej ; socjologia transformacji ; nowy instytucjonalizm ; sfera publiczna ; przemiany społeczne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×