Szczegóły

Tytuł artykułu

MIĘDZY DEKLARACJAMI RÓWNEGO TRAKTOWANIA A REALIAMI WYKLUCZENIA. POLITYKA WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JAKO PRZEJAW DYSFUNKCJI SFERY PUBLICZNEJ

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

niepełnosprawność ; polityka publiczna ; emancypacja ; podmiotowość

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Opis

„Studia Socjologiczne” są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. Ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Wydawcami są Polska Akademia Nauk, działająca poprzez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii, a od 2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii UW. „Studia Socjologiczne” publikują artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, a także z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Preferujemy teksty zaawansowane teoretycznie, zorientowane empirycznie, nowatorskie w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Nasze łamy otwarte są dla polemik i debat naukowych, publikujemy również recenzje książek.

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×