Details

Title

MIĘDZY DEKLARACJAMI RÓWNEGO TRAKTOWANIA A REALIAMI WYKLUCZENIA. POLITYKA WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JAKO PRZEJAW DYSFUNKCJI SFERY PUBLICZNEJ

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2017

Numer

No 4

Publication authors

Keywords

niepełnosprawność ; polityka publiczna ; emancypacja ; podmiotowość

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Date

2017.12.15

Type

Artykuł

Identifier

ISSN 0039-3371

×