Szczegóły

Tytuł artykułu

ROBERT MICHELS JAKO PREKURSOR SOCJOLOGII ORGANIZACJI

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

socjologia organizacji ; zjawisko przemieszczenia celów organizacyjnych ; patologie organizacji ; centralizm biurokratyczny ; ewolucja władzy wykonawczej

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×