Details

Title

Samuel Zborowski. Rymkiewicz w zwierciadle Słowackiego / SAMUEL ZBOROWSKI: JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ VERSUS JULIUSZ SŁOWACKI

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2013

Numer

No 4-5

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2013

Identifier

ISSN 0035-9602

×