Szczegóły

Tytuł artykułu

The influence of activeness and independence on the quality of life of senior citizens

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0079-2993

Referencje

Balzi (2010), Risk factors for disability in order persons over - year fallow - up Age, Ageing, 39, 92.

DOI

10.1515/ppb-2016-0040

×