Details

Title

Determinants of health-related lifestyle. Comparative study of the functioning of young adults in 2003 and 2013

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2017

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2017

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Marszał (1999), woli a temperament The willpower and temperament, null. ; Rosińska (2013), transgeneracyjne i środowiskowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych młodych dorosłych Transgenerational Conditions of Young Adults - Selected Aspects, Health Behaviour, 32. ; Westmass (2002), Effects of Gender in Social Control of Smoking Cessation, Health Psychology, 21, 368. ; Arnett (2000), Emerging adulthood theory of development from the late teens through the twenties, American Psychologist, 55. ; Smykowski (2013), życiowe a radzenie sobie z poczuciem utraconych korzyści Life Choices and Dealing with Feeling of Lost Benefi ts, null, 14. ; Drózd (2007), Sporty ekstremalne - nowy styl życia [ Extreme sports - a new way of life master s thesis manuscript, null. ; Oleś (2012), człowieka dorosłego The of Adults, Psychologia Psychology. ; Ziarko (2006), Zachowania zdrowotne młodych dorosłych - uwarunkowania psychologiczne behaviors among young adults - psychological determinants, Health. ; Brzezińska (2011), dorosłość fakt czy artefakt Postponed adulthood fact or artefact, null, 67. ; Siciński (2002), życia wyboru Lifestyle Culture od choice, null. ; Cierpiałkowska (2012), uzależnień alkoholizm The of addictions alcoholism cyna, Psychologia psychology. ; Luyckx (2008), Capturing ruminative exploration : extending the four dimensional model of identity formation in late adolescence of in, Journal Research Personality, 42, doi.org/10.1016/j.jrp.2007.04.004 ; Lippke (2011), Schwarzer Mechanisms of health behavior change in persons with chronic illness or disability The Health Action Process Approach, Rehabilitation Psychology, 161, doi.org/10.1037/a0024509 ; Pasikowski (2013), Zachowania zdrowotne i dobrostan młodych dorosłych w świetle badań porównawczych and Welfare of Young Adults under Comparative Studies, Health Behaviour, 27. ; Brzezińska (2012), Supporting Polish youth in entering into adulthood Discussion on the margins of the Youth of Report Culture, Education, 244. ; Baltes (1997), On the incomplete architecture of human ontogeny Selection optymalization and compensation as foundation of developmental theory, American Psychology, 52, 366. ; Côté (2000), Arrested adulthood the changing nature of maturity and identity New York New York University, null. ; Rosińska (2013), Subjective transgenerational and environmental conditions of a health behavior of young adults, null. ; Heszen (1997), Schwarzer Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych Dotychczasowe podejścia teoretyczne i nowy model Self - effi cacy in initiation and continuation of health behaviors Contemporary theoretical perspectives and new, Psychologia Health Psychology, 175. ; Ratajczak (1997), Subiektywne koncepcje zdrowia świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia Subjective concepts of health health - awareness health behaviours and health promotion In zdrowia Psychologiczne podstawy wdrożeń promotion psychological bases of, Health, 34. ; Gdańsk (null), Individual in introduction to applied giczne, society psychology, 441. ; Rosiński (2013), dorosłość - wybrane aspekty z perspektywy psychologii społecznej Young Adulthood - Selected Aspects from a Perspective, Social Psychology, 8. ; Ostaszewski (2002), Subiektywne normy a intencja używania substancji psychoaktywnych przez nastolatków [ Relationship between subjective norms and adolescents intention to use alcohol tobacco and drugs i, null, 15, 305. ; Brzezińska (2012), Determinants of identity formation during the transition from adolescence to adulthood Culture, Education, 5. ; Ziarko (2007), zdrowotne i ich uwarunkowania we wczesnej średniej i późnej dorosłości behaviours and its determinants in early middle and late adolescence In Zdrowie społeczne - edukacja - zarządzanie Social health - education - management i, Health, 49. ; Furstenberg (2000), The of adolescence and youth in the a critical commentary of Marriage and the, sociology Journal Family, 896, doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00896.x ; Szafraniec (2011), Youth, null. ; Bartholomew (2006), Parcel Kok Planning health promotion programs an intervention mapping approach San, null. ; Rogers (1975), protection motivation theory of fear appeals and attitude change of, Journal Psychology, 91, doi.org/10.1016/0022-1031(83)90023-9 ; Ostrowska (1997), style życia Pro lifestyles i, health, 10, 7. ; Zdrowie (2000), behawioralne Behavioral In Podręcznik akademicki społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej Academic handbook Individual in introduction to applied, health Psychologia Psychology society psychology, 533. ; Ścigała (1992), koncepcje zdrowia wybrane uwarunkowana Subjective concepts of health selected determinants, null, 23, 351. ; Łuszczyńska (2004), Zmiana zachowań zdrowotnych Dlaczego dobre chęci nie wystarczają Changing health behaviors Why does the good intension is not enough, null. ; Ajzen (1988), Attitudes personality Open University, behaviour. ; Zawielak (2013), Psychologiczne uwarunkowania wpływu autoprezentacji na zachowania zdrowotne młodych dorosłych Self - presentation and health behaviors among young adults Psychological determinants master s thesis manuscript, null. ; Łukaszewski (2000), Mechanizmy leżące u podstaw motywacji Mechanisms underlying motivation In Podręcznik akademicki społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej Academic handbook, Psychologia Psychology. ; Ostrowska (1980), kultury zdrowotnej społeczeństwa polskiego of the health culture of Polish, Elements society. ; Teoria (1999), wpływu społecznego a promocja zdrowia : problemy i dylematy aplikacji Social infl uence theory and health promotion : problems and dilemmas of application In Psychologiczny kontekst problemów społecznych Psychological context of social problems, null, 157. ; Brzezińska (2000), Developmental SCHOLAR, social psychology. ; Brzezińska (2013), Editorial Becoming an adult - context of identity development Polish Psychological, null, 44, 113. ; Rosińska (2014), samodzielność praca self reliance work, null. ; Brzezińska (2002), jakościżycia w okresie dorosłości sense of quality of life inadulthood In i role społeczne w okresie dorosłości Tasks and social roles in adulthood, null, 103. ; Górnik (1985), modeli wpływu społecznego dla promocji zdrowia of social influence models for health promotion Społeczne i, null, 5, 22.

DOI

10.1515/ppb-2017-0042

×