Details

Title

Resources evaluation in patients with multiple sclerosis: A moderation effect of time since diagnosis

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2017

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2017

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Fournier (2003), de Is optimism sensitive to the stressors of chronic disease ? The impact of type diabetes mellitus and multiple sclerosis on optimistic beliefs, Psychology Health, 18, 1, doi.org/10.1080/0887044031000062197 ; Czeszkiewicz (null), czynnikowa Factor analysis of Unpublished manuscript, null, 2015. ; Nowaczyk (null), Radzenie sobie ze stwardnieniem rozsianym w świetle koncepcji zachowania zasobów Hobfolla Coping with multiple sclerosis in relation to Hobfoll s conservation of resources theory Unpublished s thesis The Adam Mickiewicz University, null, 2015. ; Gordon (2002), ng The role of religious belief in coping with chronic illness Values, Counseling, 162, doi.org/10.1002/j.2161-007X.2002.tb00210 ; Pakenham (2009), The dimensional structure of benefi t fi nding in multiple sclerosis and relations with positive and negative adjustment longitudinal study, Psychology Health, 24, 373, doi.org/10.1080/08870440701832592 ; Janssens (2006), der Prediction of anxiety and distress following diagnosis of multiple sclerosis two - year longitudinal study Multiple, Sclerosis, 12, 794, doi.org/10.1177/1352458506070935 ; Kaczmarek (null), Skala Pozytywnego i Scale of Positive and Negative Experience Retrieved from https sites google com site lkacz kwestionariusze, null, 2015. ; Bielawska (2012), zachowania zasobów doświadczenia s conservation of resources theory Polish experiences, null, 169. ; Losy (2008), kliniczne chorób demielinizacyjnych stwardnienie rozsiane The clinical stance towards demyelinating diseases Multiple sclerosis In Neurological Nursing, null, 250. ; Nichols (2011), The signifi cance of spirituality for individuals with chronic illness : Implications for mental health counseling, Journal of Mental Health Counseling, 33, 51. ; Korwin (2010), siebie wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym Self - image among patients with multiple sclerosis In Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego Psychological aspects of multiple sclerosis, null, 84, 85. ; Losy (2005), stwardnieniu rozsianym in multiple sclerosis, Fatigue, 279. ; Lorencowicz (2013), Wpływ wsparcia społecznego dla jakości codziennego funkcjonowania osoby chorej na stwardnienie rozsiane [ The effect of social support on the quality of daily functioning in patients with multiple sclerosis Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, null, 205. ; Alschuler (2013), The co - occurrence of pain and depression in adults with multiple sclerosis, Rehabilitation Psychology, 217, doi.org/10.1037/a0032008 ; Pasikowski (2002), Schwarzer na The Proactive Coping Inventory PCI Polish Version Retrieved from http userpage fu berlin de health pol pci htm, null. ; Fryze (2005), bólowe występujące u chorych ze stwardnieniem rozsianym syndromes in multiple sclerosis patients in, Pain Pharmacotherapy Psychiatry Neurology, 267. ; Bishop (2009), The relationship of self - management and disease modifying therapy use to employment status among adults with multiple sclerosis of, Journal Vocational Rehabilitation, 31, 119, doi.org/10.3233/JVR-2009-480 ; Kaczmarek (2012), Sprężystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej : mediująca rola podmiotowego umocnienia i radzenia sobie [ Resilience and welfare in chronic disease : the mediating role of personal reinforcement and coping, Forum, 17, 327. ; Hobfoll (2012), zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu zdrowia i odporności [ The Theory of Conservation of Resources : its implications for stress and resilience In Teoria zachowania zasobów doświadczenia s Theory of Conservation of Resources :, health, 17. ; Maciejek (2013), kliniczne i przebieg choroby Clinical symptoms and illness course In rozsiane Multiple sclerosis, null, 59. ; DiLorenzo (2008), qualitative investigation of adaptation in older individuals with multiple sclerosis and, Disability Rehabilitation, 30, 15, doi.org/10.1080/09638280701464256 ; Gruszczyńska (2012), samooceny zysków i strat : polska adaptacja COR evaluation i jej podstawowe właściwości psychometryczne s Conservation of Resources evaluation and its basic psychometric properties In zachowania zasobów Stevena doświadczenia s Theory of Conservation of, null, 99. ; Zuroff (1990), Psychometric Properties of the Depressive Experiences Questionnaire in a College of, Population Journal Personality Assessment, 1, doi.org/10.1080/00223891.1990.9674047 ; Rumrill (2009), Challenges and opportunities related to the employment of people with multiple sclerosis of, Journal Vocational Rehabilitation, 31, 83, doi.org/10.3233/JVR-2009-477 ; Edmonds (2007), Loss change Experiences of people severely affected by multiple sclerosis, Palliative Medicine, 21, 101, doi.org/10.1177/0269216307076333 ; Krokavcova (2008), Social support as a predictor of perceived health status in patients with multiple sclerosis Patient Counselling, Education, 73, doi.org/10.1016/j.pec.2008.03.019 ; Nowaczyk (2016), Psychological profi les of patients with multiple sclerosis based on Hobfoll s Conservation of Resources theory Report, Health Psychology, 332, doi.org/10.5114/hpr.2016.59990 ; Hobfoll (2001), Conservation of Resources theory : Applications to stress and management in the workplace, Public Policy Administration, 87, 57. ; Nowaczyk (null), czynnikowa Factor analysis of the ISSB social support scale Unpublished manuscript, null, 2015. ; Nowaczyk (null), czynnikowa Kwestionariusza Samooceny Zysków i Factor analysis of the Polish adaptation of s Conservation of Resources questionnaire Unpublished manuscript, null, 2015.

DOI

10.1515/ppb-2017-0041

×