Szczegóły

Tytuł artykułu

Detection of Bordetella avium by TaqMan real-time PCR in tracheal swabs from wildlife birds

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2017-0005

×