Szczegóły

Tytuł artykułu

Epidemiology of intramammary infections with Staphylococcus aureus and mastitis streptococci in a dairy cattle herd with a history of recurrent clinical mastitis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2017

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2017-0017

×