Szczegóły

Tytuł artykułu

In vitro production of Sudanese camel (Camelus dromedarius) embryos from epididymal spermatozoa and follicular oocytes of slaughtered animals

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2017

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2017-0013

×