Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of β2- and β3-adrenoceptor agonists on contractile activity of the porcine myometrium in the luteal phase and the first days of pregnancy

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

University of Warmia and Mazury in Olsztyn ; Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences

Data

2017

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2017-0015

×