Szczegóły

Tytuł artykułu

Thromboelastographic profile of goat blood after the experimental injury of the femoral artery and use of QuikClot gauze and Celox gauze dressings

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.1515/pjvs-2017-0007

×