Szczegóły

Tytuł artykułu

In Memoriam

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.1515/amsc-2016-0016

×