Szczegóły

Tytuł artykułu

Risk Management Model in Surface Exploitation of Mineral Deposits

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-7001

Referencje

Mallak (1997), Planning for Crises in Project Management Project Management, Journal.

DOI

10.1515/amsc-2016-0022

×