Szczegóły

Tytuł artykułu

Maximal Amplitudes of Vibrations of the Suspended Screens, During the Transient Resonance

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-7001

Referencje

Cieplok (2011), Wpływ momentu hamującego na wartość amplitudy drgań rezonansowych podczas wybiegu maszyny wibracyjnej napędzanej wibratorem bezwładnościowym Politechnika Krakowska, Mechanika. ; Lewis (1932), Vibration During Acceleration Through a Critical Speed Asme -, Trans. ; Markert (2001), Analytically based estimation of the maximum amplitude during passage through resonance of Solids and Iss, International Journal Structures, 10. ; Michalczyk (2012), Maximum Amplitudes in Transient Resonance of Distributed Parameter Systems of No, Archives Mining Sciences, doi.org/10.2478/v10267-012-0042-1 ; Michalczyk (2012), a Transient Resonance of Machines and Devices in General Motion of and No, Journal Theoretical Applied Mechanics Vol. ; Michalczyk (2010), Methods of Determination of Maximum Amplitudes in the Transient Resonance of Vibratory Machines of and No, Archives Metallurgy Materials. ; Michalczyk (2008), Phenomenon of Force Impulse Restitution in Collision Modelling of and No, Journal Theoretical Applied Mechanics Vol. ; Cieplok (2009), Verification of the nomogram for amplitude determination of resonance vibrations in the run - down phase of a vibratory machine of and No, Journal Theoretical Applied Mechanics Vol.

DOI

10.1515/amsc-2016-0039

×