Szczegóły

Tytuł artykułu

Explosion Testing of a Polycarbonate Safe Haven Wall

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.1515/amsc-2016-0055

×