Szczegóły

Tytuł artykułu

Braking Distance of Hoist Conveyances Required for Safe Stopping Under the Conditions of Emergency Braking

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-7001

Referencje

Wolny (2011), Dynamic loading of conveyances in normal operating conditions of no, Archives Mining Sciences, 665. ; Wolny (1988), Teoretyczne rozważania nad procesem hamowania krańcowego naczyń wydobywczych wyciągów kopalnianych ZN AGH, Mechanika, 11.

DOI

10.1515/amsc-2017-0021

×