Szczegóły

Tytuł artykułu

Coal Mining and Post-Metallurgic Dumping Grounds and Their Connections with Exploitation of Raw Materials in the Region of Ruda Śląska

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.1515/amsc-2017-0023

×