Szczegóły

Tytuł artykułu

Geochemical Characteristics of the Bismuth and Antimony Occurrence in Some Coal Seams in the Lublin Coal Basin (LCB)

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-7001

Referencje

Xu (2003), Status of trace element emission in a coal combustion process : a review, Fuel Processing Technology, 85, 215. ; Parzentny (2009), Srebro cyna i wolfram w węglu z formacji Lublina ( westfal w Lubelskim Zagłębiu Węglowym ( LZW ) - Mineral Nr, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Resources Management, 25, 147. ; Ratafia (1994), Overview of trace elements partitioning in flam es and furnaces of utility coal - fired boilers, Fuel Processing Technology, 39, 139. ; Lewińska (2009), Geochemical distribution of trace elements in Kaffioyra and Longyearbyen coals Spitsbergen Norway of Coal, International Journal Geology, 80, 211. ; Strugała (2014), Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacania węgla kamiennego Polityka Energetyczna, Energy Policy Journal, 17, 77. ; Lopo (1999), de The petrographic composition of world coals Statistical results obtained from a literature survey with reference to coal type ( maceral composition ) of Coal, International Journal Geology, 40, 27. ; Ketris (2009), Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes : World avarages for trace element contents in black shales and coals of Coal, International Journal Geology, 78, 135.

DOI

10.1515/amsc-2017-0024

×