Szczegóły

Tytuł artykułu

Minimising Backbreak at the Dewan Cement Limestone Quarry Using an Artificial Neural Network

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.1515/amsc-2017-0055

×