Szczegóły

Tytuł artykułu

The Anti-Resonance Criterion in Selecting Pick Systems for Fully Operational Cutting Machinery Used in Mining

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.1515/amsc-2017-0054

×