Szczegóły

Tytuł artykułu

Phase transitions of ferruginous minerals in the course of thermal processing of feldspar-quartz raw materials from the Sobótka region (Lower Silesia)

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 33

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-0953

Referencje

Lewicka (2016), a The studies of granitoids from the Sobótka region in light of theories of the origin of colour in minerals - vol issue, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 32, 55. ; Lewicka (2013), Barwa po wypaleniu a skład mineralny kopalin skaleniowych z rejonu Sobótki - vol issue in Polish, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 35. ; Andji (2009), Abba Iron role on mechanical properties of ceramics with clays from Ivory Coast, Ceramics International, 571, doi.org/10.1016/j.ceramint.2008.01.007 ; Lassinantti (2011), Influence of body composition on the technological properties and mineralogy of stoneware : A DOE and mineralogical - microstructural study the, Journal of European Ceramic Society, 673, doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2010.12.002 ; Dziubak (2012), Fizykochemiczne podstawy syntezy ceramicznych pigmentów cyrkonowych Ceramika in Polish, Ceramics, 179. ; Steffen (1984), Ferric iron in sapphirine : A Mössbauer spectroscopic study, American Mineralogist, 69. ; Lewicka (2014), Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo - kwarcowego po wypaleniu - vol issue in Polish, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 30, 69. ; Dyar (1985), A review of Mössbauer data on inorganic glasses : the effects of composition on iron valence and coordination, American Mineralogist, 304. ; Górnicki (2007), Mössbauer Spectrometer MsAa suppl, Nukleonika, 7, 1. ; Mysen (2006), The structural behaviour of ferric and ferrous iron in aluminosilicate glass near meta - aluminosilicate joins, Geochimica et Cosmochimica Acta, 2337, doi.org/10.1016/j.gca.2006.01.026 ; Szumiata (2014), Iron speciation in coal - fly ashes - chemical and Mössbauer analysis, Hyperfine Interactions, 226. ; Burkhard (2000), Iron - bearing silicate glasses at ambient conditions of Non - Crystalline, Journal Solids, 275. ; Sorescu (2012), Studies on structural , magnetic and thermal properties of xFe TiO pseudo - binary system and, Journal of Magnetism Magnetic Materials, 2. ; Burns (1981), Coordination chemistry of iron in natural and synthetic glasses of America Abstracts with Programs, Geological Society, 420. ; Carty (1998), and Porcelain : raw materials processing phase evolution and mechanical behaviour of, Journal American Ceramic Society, 3, doi.org/10.1111/j.1151-2916.1998.tb02290.x ; Ding (1997), Formation of spinel Mn - ferrite during mechanical alloying of Magnetism and Magnetic Minerals, Journal, 171. ; Bowen (1995), and De Grave Mössbauer spectra in external field of highly substituted aluminous hematites of Magnetism and Magnetic Minerals, Journal, 139. ; Lewicka (2015), Badanie wpływu domieszek żelaza na parametry barwy kopalin skaleniowo - kwarcowych po wypaleniu - vol issue in Polish, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 31, 81.

DOI

10.1515/gospo-2017-0010

×