Details

Title

Hard (bituminous) coal resources in Poland – expectations and reality

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2017

Volume

vol. 33

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Nieć (2012), bariery i ograniczenia dla podziemnego zgazowania węgla PIG, null, 448. ; Stuermer (1982), Stuermer i in Organic contaminants in roundwater near an underground coal gasification site in northeastern Wyoming, Environ Sci Technol, 16, 582. ; Turek (2008), i resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego nr, null, 182. ; Green (2008), Underground coal gasification state of the art Clean Coal Conf, null. ; Polityka Energetyczna (2011), Magda Ekonomiczne aspekty podziemnego zgazowania węgla - na przykładzie Karbon, Energy Energy Policy Journal, 11, 261. ; Chećko (2007), aspekty migracji gazów kopalnianych na powierzchnię w przypadku likwidacji kopalń węgla kamiennego doktorska GIG Arch, null. ; Stańczyk (2008), technologie użytkowania węgla GIG, null. ; Sermet (2013), i esztkowe zasoby dolnośląskiego zagłębia węglowego - bez szans na podziemne zgazowanie nr, null, 85. ; Creedy (2001), i in en eview of underground coal gasification technological advancements eport No COAL Pub URN, null, 211. ; Wong (1983), Water quality monitoring at the Hoe Creek test site and preliminary conclusions Underground gasification : the state of the art nr, review AIChE, 79. ; Turek (null), echniczno - organizacyjne aspekty zgazowywania węgla w podziemiach czynnej kopalni na przykładzie eksperymentu przeprowadzonego kopalni nr, null, 2015. ; Chećko (2014), i in i zasobów węgla kamiennego dla celu podziemnego zgazowania węgla metodą szybową w złożach czynnych kopalń Kompanii Węglowej Przegląd Górniczy nr, null, 20, 20. ; Czaja (2013), i in i ajduś pozyskiwania pierwotnych nośników energii ze złóż węgla kamiennego na drodze odmetanowania i zgazowania in situ, Energy Policy Journal, 16, 83. ; Dubiński (null), i urek Basic aspects of productivity of underground coal gasification process Arc Min No, Sci, 2015. ; Nieć (2016), i problemy zgazowania węgla na dużej głębokości metodą szybowo - otworową hybrydową nr, null, 72. ; Nieć (2017), i in i Evaluation of coal resources for underground gasification in Selection of possible UCG sites, Fuel, 208. ; (2012), EC Hydrogen - oriented underground coal gasification for Europe HUGE European Commission EC Final Report, EUR, 25044. ; Liu (2006), i in i of mercury arsenic and selenium during underground coal gasification, Fuel, 85. ; Nieć (2014), i in i bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo - środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania nr, null, 11, 28. ; Nieć (null), i in i złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowania nr, null, 2015. ; Sermet (2013), chronione w granicach lubelskiego zagłębia węglowego - potencjalna bariera zagospodarowania złóż nr, null, 122. ; Palarski (2013), i Możliwości redukcji negatywnych oddziaływań podziemnego zgazowania węgla na środowisko przez podsadzanie pustek podziemnych nr, null, 69. ; Białecka (2008), Estimation of coal resources for UCG in the Upper Silesian Coal Basin Resources Research, Nat, 17, 1. ; Bhutto (2013), i in Underground gasification from fundamentals to applications, Energy Combustion Science, 39. ; Cebula (2012), i in i resztek pokładów węgla orz analiza mechanizmów ich powstawania na przykładzie kopalni Piekary Górnicze nr, null, 74. ; Sermet (2014), i potencjału zasobowego złóż Lubelskiego Zagłębia Węglowego do podziemnego zgazowania węgla nr, null, 80. ; Shafrovich (2009), i Underground coal gasification a brief review of current status, Industrial Engineering Chemistry Research, 7865. ; Szlązak (2013), i in he impact of underground coal gasification on ventilation network safety in an active mine, null, 55. ; Dubiński (2014), i stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla świecie, null, 11, 5. ; Hajdo (2010), i in i podziemnego zgazowania węgla lat rozwoju metody, null, 225. ; Bilans (2014), zasobów złóż kopalin wg stanu na XII PIG, null, 31. ; Bukowska (2012), Bukowska i in i Chronostratigraphic and depth variability of porosity and strength of hard coals in the Upper Silesian Basin -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 28, 151. ; Czaja (2014), i in i ajduś Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depth of Mining, Archives Science, 59. ; Franik (2012), Magda i in Magda i Attempt of estimating the costs of underground bituminous coal gasification, Energy Policy Journal, 15, 71. ; Verma (2014), i in Contamination of groundwater due to underground coal gasification of And, Int Journal Water Res, 6. ; Dziunikowski (1956), nad podziemnym zgazowaniem węgla w laboratoryjnym gazogeneratorze GIG nr, null, 182. ; Imran (2014), i in i Environmental concerns of underground coal gasification Renewable and Sustainable, Energy Rev, 31, 600.

DOI

10.1515/gospo-2017-0033

×