Szczegóły

Tytuł artykułu

Methodology of assignment of Mineral Deposits of Public Importance proposed by MINATURA2020 Project and results of its pilot testing in the Dolnośląskie Province (SW Poland)

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 33

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017

Identyfikator

ISSN 0860-0953

Referencje

Galos (2013), Strategie surowcowe wybranych krajów, null, 85. ; Przestrzennego (2020), Spatial Plan of the Dolnośląskie Province Perspective Plan Zagospodarowania, Development. ; Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (2016), Central Statistical Office Bank Available at www bdl stat gov pl Accessed, Online, 30, 04. ; Galos (2008), polityka surowcowa -, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 24, 75. ; Brussels (2014), EC Enterprise and Industry Recommendations on the framework conditions for the extraction on non - energy raw materials in the European Union Report of the Ad Hoc Working Group on Exchange of best practices on minerals policy and legal framework, null. ; Österreichische Rohstoffplan (2012), Der Mineral Resources Plan Wien Geologische Bundesanstalt, null, 263. ; MDoPI (2016), Public Importance da de da de manuscript, null. ; Nieć (2014), challenges of mineral resources policy of, Resources Policy, 93. ; Niewiadomska (2017), Kot Wpływ zapisów dokumentów strategicznych województwa dolnośląskiego na możliwość prowadzenia działalności wydobywczej, null, 41. ; Tiess (2011), Legal Basics of Mineral Policy in Europe An overview of countries Wien Springer Verlag, null, 394. ; (2016), Riksintresse för värdefulla ämnen eller material ( Mineral deposits of national interest Available at www sgu se en mineral resources mineral deposits of national interest Accessed, Online, 31, 12. ; Wrighton (2014), The development and implementation of mineral safeguarding policies at national and local levels in the United Kingdom, Resources Policy, 160. ; Dolnośląski Urząd Marszałkowski (2013), null. ; Brussels (2010), EC Enterprise and Industry Improving Framework conditions for extracting minerals for the EU Commission Enterprise Industry, European. ; Galos (2012), surowcowe i na świecie PIG, null, 452. ; Galos (2016), Kot MIN Project MIN Deliverable Set of qualifying conditions for a harmonised mapping framework for each type of mineral manuscript, null. ; Nieć (2013), red niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych, null, 201. ; Centralna Baza Danych Geologicznych (2017), Central PIG PIB Available at www baza pgi gov pl Accessed, Geological Database Online, 15, 05. ; Dolnośląskie Province (2020), Strategy of the, Development. ; Datafile (2016), Mineral Resources wg stanu na PIG, null, 31, 12. ; Brussels (2013), EC Enterprise and Industry Strategic Implementation Plan for the European Innovation Partnership on Raw Materials Part Commission Enterprise and Industry, European, 23. ; (null), Towards a criteria densification to support a safeguarding decision on the future access to Mineral Deposits of, null. ; Województwa Dolnośląskiego (2020), null. ; Galos (2020), koncepcja złóż kopalin o znaczeniu publicznym projekt MIN, null, 2015. ; Dyrekcja Ochrony Środowiska (2017), General Directorate for Environmental Protection - Generalna Available at www gdos gov pl Accessed, Online, 15, 05.

DOI

10.1515/gospo-2017-0040

×