Details

Title

Methods of improvement chalcedonite processing effectiveness with the use of density separation

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2017

Volume

vol. 33

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Date

2017

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Kowol (null), skuteczności osadzarkowego oczyszczania kruszywa z ziaren węglanowych Mining Special Issue, Science, 22, 2015. ; Kosk (2010), Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni Inowłódz w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych - vol in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 26, 1. ; Badania (2013), mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości in Polish, null, 1097. ; Kosk (2008), zróżnicowania chalcedonitów ze złoża Teofilów nad Pilica na ich walory surowcowe doktorska in Polish, null. ; Gawenda (2009), drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomoi pionowoprądowych i Maszyny Budowlane no in Polish, null. ; Mróz (2007), kruszywa chalcedonitowego pod kątem przydatności do produkcji betonu oraz badania betonu sporządzonego z udziałem tego kruszywa IC iMB in Polish, null. ; Tchórzewska (1997), nr do dokumentacji geologicznej złoża chalcedonitu in Polish, null. ; Michel (2011), Charakterystyka chalcedonitu ze złoża Teofilów pod kątem możliwości wykorzystania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków - vol in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 27, 1. ; Tchórzewska (2001), zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód Geologiczny vol in Polish, null, 49. ; Naziemiec (null), oczyszczonych drobnych frakcji chalcedonitu z Kopalni Inowłódz w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych statutowa IC iMB in Polish, null, 2015. ; Ratajczak (1991), mineralogiczno surowcowa chalcedonitów spongliolitowych nad - in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 1. ; Michel (2012), study of application the modified chalcedonite for underground water treatment of Warsaw University of Life Reclamation vol, Annals Sciences, 44. ; Naziemiec (2011), i no in Polish, null. ; Naziemiec (2017), Current issues of processing and industrial utilization of chalcedonite of the Polish Mineral no, Journal Engineering Society, 1. ; Badania (2012), geometrycznych właściwości kruszyw sitowa in Polish, null, 933. ; Raport Końcowy (1997), Kompleksowe zagospodarowanie i racjonalne wykorzystanie surowca ze złoża Teofilów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska Projekt celowy nr in Polish, null, 7668. ; Garbacik (2005), Określenie przydatności chalcedonitu Mikrosil jako surowca krzemonośnego do produkcji klinkieru portlandzkiego in Polish, null. ; Tchórzewska (1995), wykorzystanie unikalnych złóż surowcowych Cement Wapno Gips no in Polish, null, 55. ; Sałaciński (2003), Puff Technologia otrzymywania syntetycznego wollastonitu z kopalin towarzyszących i odpadowych ze złóż regionu piotrkowskiego Odkrywkowe no in Polish, null, 30. ; Góralczyk (2009), lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych i Materiały vol in Polish, null, 125.

DOI

10.1515/gospo-2017-0038

×