Details

Title

The development of the market of qualified coal fuels in Poland

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2017

Volume

vol. 33

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Sobczyk (2012), at Threats to Areas of Natural Interest Ochrona Środowiska - Annual Set The Envi - ronment Protection vol Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection pp in Polish, null, 14, 262. ; Pawul (2011), ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju Problems of sustainable development vol no, null, 1. ; Klojzy (2016), Paw Possibilities of utilization of aggregates and extractive waste from hard coal mining at Janina Mine in the process of reclamation of open - pit mines - vol issue in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 111. ; Rozporządzenie Ministra Rozwoju (2016), Projekt Projekt sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe o mocy nie większej niż Available at https legislacja rcl gov pl projekt katalog Accessed in Polish, Online, 09. ; Klojzy (2016), Karczmarczyk at al a Klojzy Sulfur as a parameter in the suitability assessment of gangue from coal mining for reclamation of opencast excavation , taking into requirements regarding protection of the soil Web of Conferences SEED Available at : https www s, Online, 10. ; Grudziński (2012), oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej Rozprawy Monografie nr in Polish, null, 180. ; April (2015), Commission Regulation - Commission Regulation EU of implementing Directive EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers with EEA relevance Available at : http eur lex europa eu Accessed, Text Online, 28, 1189. ; Stala (2014), a Import of hard coal to nr in Polish, null, 32. ; Kotły (2012), grzewcze grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do kW wymagania badania i oznakowanie ( in Polish, null, 303. ; Efektywność (2016), energetyczna Available at www iee org pl Accessed in Polish, Online, 120. ; Uchwała (2017), Nr Śląskiego dnia kwietnia sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji których następuje spalanie paliw Available at http bip slaskie pl dokumenty pdf Accessed in Polish, Online, 36, 04. ; Mirkowski (2010), at - Comparative analysis of qualified steam coal from Kazimierz - Juliusz Coal Mine and Juliusz Plant on the basis of physicochemical and petrographic studies ( in Polish - Bulletin of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish, Sciences, 315. ; Kosa (2016), Coal from the waste disposal site of the Siersza mine and its properties as a possible alternative fuel Web of Conferences SEED Available at : https www s conferences org articles sconf abs sconf seed sconf seed html Accessed, Online, 10. ; Zużycie (2012), GUS energii energii gospodarstwach domowych GUS in Polish, null, 136. ; Uchwała (2017), a Uchwała Nr XXXII Małopolskiego dnia stycznia sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji których następuje spalanie paliw Available at : https bip malopolska pl umwm a uchwala nr, Online, 17, 452. ; Stala (2014), Price competition in terms of regional demand for coal imports by smaller customers in Polish, Energy Policy Journal, 17, 65. ; Matuszek (2006), Domestic boilers for solid fuels - environmental pollution development of construction assessment criteria in Polish nr, null, 228. ; Stala (2013), Imports of coal to logistical considerations in Polish, Energy Policy Journal, 16, 125. ; ARP (null), zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych średnich i drobnych oraz miałów do wybranych grup odbiorców lat Katowicach dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystki publicznej Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, null, 2012. ; Lorenz (2014), oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla Rozprawy Monografie nr in Polish, null, 188. ; Dziok (null), odpadach procesu wzbogacania węgli - issue in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 2015. ; Polsce (2016), i jakich i jakich kotłów pomp ciepła sprzedano rynku instalacyjnogrzewczego zebrane i opracowane przez in Polish, null, 12. ; Zużycie (2014), GUS energii energii gospodarstwach domowych GUS in Polish, null, 158. ; ARP (2017), baza danych Available at www arp pl Accessed in Polish, Online, 1. ; Zużycie (null), GUS paliw paliw i nośników energii GUS wydania lat, null, 2004. ; Klojzy (2013), Studies of mercury content in selected coal seams of teh Upper Sielsian Coal Basin - issue, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29. ; Stala (2016), Coal imports in the Polish markets - the observed trends in distribution nr in Polish, null, 13.

DOI

10.1515/gospo-2017-0031

×