Szczegóły

Tytuł artykułu

Book Review: Lamp W. O., Berberet R. C., Higley L. G., Baird C. R. (Eds.). 2007. Handbook of Forage and Rangeland Insects. Entomological Society of America, Lanham and the American Phytopathological Society, St. Paul, Minnesota, U. S. A. 180 pp. ISBN 0-9776209-0-5

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 48

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2008

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-008-0030-9

×