Szczegóły

Tytuł artykułu

Book Review: Schumann G. L., D'Arcy C. J. 2006. Essential Plant Pathology. APS Press - The American Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota, USA. 338 pp. ISBN 0-89054-342-9

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 48

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2008

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/v10045-008-0032-7

×