Details

Title

Distribution and Effects of Chemical Control of Gout Fly (Chlorops Pumilionis Bjerk.) on Spring Wheat in South-Eastern Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2008

Volume

vol. 48

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Description

4 issues per year.

The online version of Journal of Plant Protection Research (JPPR) is the original one.

Rejection rate – over 70%.

Journal of Plant Protection Research is an international peer-reviewed journal that publishes original papers, rapid communications, reviews, covering all areas of plant protection. Subjects include phytopathological virology, bacteriology, mycology and applied nematology and entomology as well as topics on protecting crop plants and stocks of crop products against diseases, viruses, weeds etc.

The Journal is published by Institute of Plant Protection – National Research Institute and Committee on Agronomic Sciences of the Polish Academy of Sciences. By 1997 under the title Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin and Annals of Agricultural Sciences - Series E - Plant Protection).

Journal scope

JPPR publishes original research papers, rapid communications, critical reviews, and book reviews covering all areas of modern plant protection. Subjects include phytopathological virology, bacteriology, mycology and applied nematology and entomology as well as topics on protecting crop plants and stocks of crop products against diseases, viruses, weeds etc. We publish papers which use an interdisciplinary approach showing how different control strategies can be integrated into pest management programmes, which cover high and low input agricultural systems worldwide, within the framework of ecologically sound and economically responsible land cultivation.

Relevant topics include: advanced methods of diagnostic, and computer-assisted diagnostic plant research and new findings, biological methods of plant protection, selective chemical methods of plant protection, the effects of plant-protecting agents and their toxicology, methods to induce and utilize crop resistance, application techniques, and economic aspects of plant protection.

Journal of Plant Protection Research is also available on:

http://www.plantprotection.pl/

The Journal does not have article processing charges (APCs) nor article submission charges.

Journal of Plant Protection Research is published based on the Open Access model.

JPPR is a member of CrossRef – the citation-linking backbone for online publications.

JPPR is indexed/abstracted in:

AGRICOLA, AGRIS, AGRO, BIOSIS Preview, CABI, Chemical Abstracts Services (CAS), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, FSTA - Food Science & Technology Abstracts, Geobase, Google Scholar, Index Copernicus, Japan Science and Technology Agency (JST), J-Gate, JournalGuide, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Microsoft Academic, Naviga (Softweco), Paperbase, Pirabase, POL-index, Polish Scientific Journals Contents, Polymer Library, Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, ReadCube, SCOPUS, Sherpa/RoMEO, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC), Zoological Record.

It is also ranked in SCImago Journal & Country Rank in three categories: Agronomy and Crop Science – Q2, Plant Science – Q2, and Soil Science – Q2 (June 2017).

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2008

Identifier

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

References

Adamczewski K. (2002), Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH" [K. Adamczewski, K. Matysiak - tłumaczenie i adaptacja], 15. ; Bubniewicz P. (1993), Skrzypionki występujące na zbożach i ich zwalczanie, 19. ; Boczek J. (1972), Szkodliwoś&cA niezmiarki paskowanej (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) (<i>Diptera: Chloropidae</i>) i odporność na nią pszenic uprawianych w Polsce, Rocz. Nauk Roln., Seria E - Ochrona Roślin, 1, 23. ; Gołębiowska Z. (1957), Badania nad wpływem różnych terminów siewu zbóż na porażenie ich przez muchy zbożowe, Roczn. Nauk Roln, 4, 523. ; Gołębiowska Z. (1959), Szkodliwość niezmiarki paskowanej (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.), Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 1, 107. ; Derron J. (1990), La mouche jaune des chaumes (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.): biologie, musibiliti, moyens de lutte, Revuesuisse Agric, 2, 101. ; Kaniuczak Z. (1999), Efekty produkcyjne i ekonomiczne chemicznego zwalczania szkodników w zbożach, Pam. Puł., z, 114, 159. ; Kaniuczak Z. (2003), Niezmiarka paskowana (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) (<i>Diptera, Chloropidae</i>) - znaczne zagrożenie plonów pszenicy jarej różnych odmian w okolicach Rzeszowa, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 714. ; Kąkol E. (2002), Występowanie i szkodliwość wciornastków (<i>Thripidae</i>) na pszenicy jarej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 647. ; Lipa J. (1999), Nowoczesna ochrona zbóż, Pam. Puł, 114, 241. ; Lisowicz F. (1998), Niezmiarka paskowana (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) - zapomniany szkodnik zbóż, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 156. ; Lisowicz F. (2001), Straty w plonach jęczmienia jarego powodowane przez niezmiarkę paskowaną (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) w województwie podkarpackim, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, z, 76, 233. ; Lisowicz F. (2002), Podatność odmian jęczmienia jarego na niezmiarkę paskowana (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.), Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 619. ; Mrówczyński M. (2004), Ochrona zbóż przed szkodnikami, Wieś Jutra, 68, 31. ; Ruszkowski J. 1950. Fauna roślinożerna łanów zbożowych w Polsce w okresie dwudziestolecia 1919-1939. Ann. Univ. M. C. Skłodowska, Sec. E., Suppl 2, Lublin: 1-95. ; Simm K. (1937), Przyczynek do znajomości niezmiarki (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.), Roczn. Ochr. Roślin, 4, 1. ; Sekuła J. (1965), Badania nad szkodliwością niezmiarki paskowanej - <i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk. (<i>Dipt., Chloropidae</i>) na pszenicy jarej, Pol. Pismo Entomol. s. B, z, 37-38, 181. ; Studziński A. (1971), Występowanie niezmiarki paskowanej (<i>Chlorops pumilionis</i> Bjerk.) na dokłosiach pszenic oraz powodowane straty w Polsce w latach 1961-1968, Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 2, 117. ; Węgorek W. (1972), Nauka o Szkodnikach Roślin, 512. ; Wałkowski W. (1991), Wzrost znaczenia szkodników zbóż, Ochrona Roślin nr, 5-6, 17.

DOI

10.2478/v10045-008-0054-1

×