Details

Title

The Effect of Sulfonylurea Herbicides on Grain Yield and Technological Quality of Winter RYE Cultivars

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2009

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2009

Identifier

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

References

Adamczewski K. (2000), Reakcja 7 odmian pszenicy ozimej na dwie formy użytkowe chlortoluronu, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 374. ; Dubis B. (2008), Nawożenie azotem a plon i jakość technologiczna ziarna żyta, Frag. Agron, 97, 121. ; Gabińska K. (1985), Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy, Pam. Puł, 84, 103. ; Koch W. 1970. Unkrautbekampfung. Wyd. Ulmar, Sttuttgart: 68-76. ; Kraska P. (2002), Wpływ sposobów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na niektóre elementy plonowania żyta ozimego w płodozmianie na glebie lekkiej, Pam. Puł, 130, 393. ; Nowicka B. 1993. Wpływ Herbicydów na Wysokość i Jakość Plonów Odmian Pszenicy Ozimej. Wyd. Nauk. IUNG, Puławy, R /302/, 47 pp. ; Nowicka B. (1997), Oddziaływanie herbicydów na wybrane odmiany pszenicy ozimej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 254. ; Rademacher B. (1964), Beginn der konkurenz zwischen Getreide und Unkraut. Z, Pflanzenkrankh, 1, 88. ; Rola H. (1985), Wpływ miotły zbożowej (<i>Apera spica-venti</i>) na plonowanie żyta, Pam. Puł, 84, 133. ; Rola H. (1992), Wpływ stopnia zachwaszczenia ostrożeniem polnym (<i>Cirsium arvense</i>) na plonowanie zbóż, Pam. Puł, 100, 111. ; Rola H. (2000), Wpływ herbicydów na plonowanie odmian pszenicy ozimej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 380. ; Rola H. (2004), Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy w świetle badań prowadzonych w rejonie Dolnego Śląska w latach 1971-2002, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 331. ; Rola H. (2005), Wpływ chlorotoluronu na plonowanie oraz wybrane parametry jakościowe ziarna odmian pszenicy ozimej, Pam. Puł, 139, 199. ; Rola H. (2006), Reakcja odmian pszenicy ozimej na chlorosulfuron stosowany jesienią i wiosną, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 261. ; Rola J. 1975. Die Verbereitung von <i>Apera spica-venti, Poa annua</i>, und <i>Antoxanthum aristatum</i> in Europa. Symp. Status, Biology and Control of Grassweeds in Europe. Vol. II. Paris, 15-17 maja 1975: 55-69. ; Rola J. (1981), Distribution of <i>Avena fatua</i> in Poland, Frag. Jugoslavica, 9/2, 87. ; Rola J. (1996), Przenikanie <i>Aethusa cynapium</i> i <i>Discurania sophia</i> do zbiorowisk segetalnych. Mat. XVIII Kraj. Konf. Naukowej "Ekspansywne chwasty segetalne. Bydgoszcz, 3-5 maja 1996. Zesz. Nauk. 196, Rol, 38, 235. ; Rothkaehl J. (2000), Ocena jakości ziarna pszenicy i żyta w skupie interwencyjnym - system obowiązujący obecnie w Polsce i Unii Europejskiej, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 9, 3. ; Tischler W. (1971), Agroekologia, 170. ; Urban M. (2002), Wpływ herbicydów na jakość ziarna odmian pszenicy jarej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 42, 535.

DOI

10.2478/v10045-009-0026-0

×