Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Sulfonylurea Herbicides on Grain Yield and Technological Quality of Winter RYE Cultivars

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2009

Wolumin

vol. 49

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2009

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

Referencje

Adamczewski K. (2000), Reakcja 7 odmian pszenicy ozimej na dwie formy użytkowe chlortoluronu, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 374. ; Dubis B. (2008), Nawożenie azotem a plon i jakość technologiczna ziarna żyta, Frag. Agron, 97, 121. ; Gabińska K. (1985), Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy, Pam. Puł, 84, 103. ; Koch W. 1970. Unkrautbekampfung. Wyd. Ulmar, Sttuttgart: 68-76. ; Kraska P. (2002), Wpływ sposobów uprawy roli, poziomów nawożenia i ochrony roślin na niektóre elementy plonowania żyta ozimego w płodozmianie na glebie lekkiej, Pam. Puł, 130, 393. ; Nowicka B. 1993. Wpływ Herbicydów na Wysokość i Jakość Plonów Odmian Pszenicy Ozimej. Wyd. Nauk. IUNG, Puławy, R /302/, 47 pp. ; Nowicka B. (1997), Oddziaływanie herbicydów na wybrane odmiany pszenicy ozimej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 254. ; Rademacher B. (1964), Beginn der konkurenz zwischen Getreide und Unkraut. Z, Pflanzenkrankh, 1, 88. ; Rola H. (1985), Wpływ miotły zbożowej (<i>Apera spica-venti</i>) na plonowanie żyta, Pam. Puł, 84, 133. ; Rola H. (1992), Wpływ stopnia zachwaszczenia ostrożeniem polnym (<i>Cirsium arvense</i>) na plonowanie zbóż, Pam. Puł, 100, 111. ; Rola H. (2000), Wpływ herbicydów na plonowanie odmian pszenicy ozimej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 380. ; Rola H. (2004), Reakcja odmian pszenicy ozimej na herbicydy w świetle badań prowadzonych w rejonie Dolnego Śląska w latach 1971-2002, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1, 331. ; Rola H. (2005), Wpływ chlorotoluronu na plonowanie oraz wybrane parametry jakościowe ziarna odmian pszenicy ozimej, Pam. Puł, 139, 199. ; Rola H. (2006), Reakcja odmian pszenicy ozimej na chlorosulfuron stosowany jesienią i wiosną, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 261. ; Rola J. 1975. Die Verbereitung von <i>Apera spica-venti, Poa annua</i>, und <i>Antoxanthum aristatum</i> in Europa. Symp. Status, Biology and Control of Grassweeds in Europe. Vol. II. Paris, 15-17 maja 1975: 55-69. ; Rola J. (1981), Distribution of <i>Avena fatua</i> in Poland, Frag. Jugoslavica, 9/2, 87. ; Rola J. (1996), Przenikanie <i>Aethusa cynapium</i> i <i>Discurania sophia</i> do zbiorowisk segetalnych. Mat. XVIII Kraj. Konf. Naukowej "Ekspansywne chwasty segetalne. Bydgoszcz, 3-5 maja 1996. Zesz. Nauk. 196, Rol, 38, 235. ; Rothkaehl J. (2000), Ocena jakości ziarna pszenicy i żyta w skupie interwencyjnym - system obowiązujący obecnie w Polsce i Unii Europejskiej, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 9, 3. ; Tischler W. (1971), Agroekologia, 170. ; Urban M. (2002), Wpływ herbicydów na jakość ziarna odmian pszenicy jarej, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 42, 535.

DOI

10.2478/v10045-009-0026-0

×