Details

Title

The Species Composition and Occurrence of Thrips (Thysanoptera, Insecta) on Winter Rye in Chosen Regions of Poland

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2009

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Polish Society of Plant Protection ; Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2009

Identifier

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

References

Adomas J. (1981), Skład gatunkowy i dynamika występowania przylżeńców (<i>Thysanoptera</i>) na pszenicy jarej w okolicy Olsztyna, Ochrona Roślin nr, 2, 3. ; Gromadska M. (1971), Kształtowanie się liczebności populacji <i>Thysanoptera</i> na owsie, Zesz. Nauk. UMK, Toruń, Biol, 14, 119. ; Jackowski J. (2000), Thrips (<i>Thysanoptera</i>) on cereal species mixtures in the Opole region Poland, Pol. Pismo Entomol, 69, 377. ; Kąkol E. (2002), Występowanie i szkodliwość wciornastków (<i>Thripidae</i>) na pszenicy jarej. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 2, 647. ; Kąkol E. (2004), Occurrence of thrips on the winter and spring wheat in chosen regions of Poland, Acta Phytopat. Entomol. Hung, 1-2, 263. ; Luterek D. (1977), Przylżeńce występujące na zbożach, Ochrona Roślin nr, 7, 7. ; Mrówczyński M. (2005), Szkodniki zbóż — aktualne zagrożenie w Polsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2, 930. ; Miętkiewski R. (1991), Występowanie wciornastków (<i>Thysanoptera</i>) w kłosach żyta, pszenicy i pszenżyta oraz wpływ ich żerowania na niektóre właściwości fizjologiczne i skład chemiczny ziarna, Zesz. Nauk. s. Roln. WSRP Siedlce, 29, 187. ; Preisner H. (1964), Ordnung Thysanoptera (Fransenflűger, Thripse), 242. ; Schliephake G. (1979), Thysanoptera, Fransenflűger, 94. ; Speyer E. (1941), The external strukture of some <i>Thysanoptera</i> larve, Trans. R. Ent. Soc, 11, 559. ; Szaflińska D. (2002), <i>Thysanoptera</i> of cereals in central Wielkopolska, Acad. Sci, 50, 177. ; Walczak F. (2004), Szkodliwość ważniejszych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2003 roku. Prog. Plant Protection/Post, Ochr. Roślin, 1, 496. ; Wałkowski W. (1991), Wzrost znaczenia szkodników zbóż w Polsce, Ochrona Roślin nr, 5/6, 17. ; Zawirska I. (1990), Wykaz Zwierząt Polski, 65. ; Zawirska I. (2000), Fauna and importance of thrips (<i>Thysanoptera</i>) for rye and winter wheat in Poland, J. Plant Protection Res, 40, 36.

DOI

10.2478/v10045-009-0041-1

×