Szczegóły

Tytuł artykułu

Effectiveness of Biofungicides Bioczos S and Polyversum Used to Soak Strawberry Cuttings in Verticillium Wilt Disease Control

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2009

Wolumin

vol. 49

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2009

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

Referencje

Bielenin A. (2007), Choroby truskawek - zapobieganie i zwalczanie, null, 108. ; Łabanowska B. (2002), Infestation of strawberry cultivars with some pests and diseases in Poland, Acta Hortic, 567, 2, 705. ; Łabanowska B. (2004), A field evaluation of disease and insect resistance of several strawberry cultivars in Poland, Acta Hortic, 649, 255. ; Masny A. (2008), Wyniki oceny podatności na werticiliozę nowych zagranicznych odmian deserowych truskawki w roku 2007, null, 84. ; Meszka B. (2004), Wpływ traktowania sadzonek truskawek roztworem Topsin M 500 SC na występowanie werticiliozy, null, 150. ; Meszka B. (2005), Nowe choroby systemu korzeniowego truskawek w Polsce, null, 61. ; Meszka B. (2006), Występowanie i szkodliwość werticiliozy na plantacjach truskawek w Polsce, Prog. Plant Protection/Postępy Ochr. Roślin, 46, 1, 446. ; Profic-Alwasiak H. (1977/78), Skuteczność preparatów Benlate i Topsin M w zwalczaniu werticiliozy truskawki, Prace Instyt. Sad. - Seria, A 20, 177. ; Rebandel Z. (1993), Skuteczność Benlate w zapobieganiu werticyliozie truskawki, Prace Instyt. Sad. i Kwiac. Co nowego w sadownictwie, 4, 19.

DOI

10.2478/v10045-009-0062-9

×