Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparative Analysis of Machinability of Nitinol Alloy Using Weighted Radar Diagram

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Data

2017

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.1515/mper-2017-0038

×