Szczegóły

Tytuł artykułu

Status embrionu ludzkiego według Arystotelesa

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arystoteles ; embrion ; dusza ; animacja ; aborcja ; antropologia ; filozofia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×