Szczegóły

Tytuł artykułu

Antropologia kartezjańska, czyli o poszukiwaniu „prawdziwego człowieka”

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

człowiek ; dusza ; ciało ; poznanie ; rozum ; emocje ; antropologia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×