Details

Title

Formy krytycyzmu w nowożytnej filozofii - Kartezjusz, Hume i Kant

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2018

Numer

No 1

Publication authors

Keywords

krytycyzm kartezjański ; krytycyzm humowski ; krytycyzm kantowski

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

Krytycyzm, który pojawił się w nowożytnej filozofii, w istotnym stopniu różnił się od swoich starożytnych i średniowiecznych odpowiedników. Celem rozważań jest prezentacja wskazanych w tytule form krytycyzmu Kartezjusza, Hume’a i Kanta, połączona z wykazaniem, że wszystkie one artykułowane były w opozycji do dwóch głównych teoretycznych adwersarzy, tj. dogmatyzmu oraz sceptycyzmu.

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2018.03.30

Identifier

ISSN 1230-1493
×