Szczegóły

Tytuł artykułu

Formy krytycyzmu w nowożytnej filozofii - Kartezjusz, Hume i Kant

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

krytycyzm kartezjański ; krytycyzm humowski ; krytycyzm kantowski

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×