Szczegóły

Tytuł artykułu

Status poznania intelektualnego w koncepcji H. Bergsona na podstawie "Ewolucji twórczej"

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

poznanie intelektualne ; przestrzeń ; relatywizm poznawczy ; bezwładna materia ; materia organiczna ; mechanizm kinematograficzny ; wiedza naukowa ; materia i forma postrzeżenia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×