Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcja idei. Roman Ingarden contra Jean Hering

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

idea ; istota ; czysta jakość idealna ; przedmiot idealny ; Roman Ingarden ; Jean Hering

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×