Szczegóły

Tytuł artykułu

Gilles’a Deleuze’a dwie teorie bezludnej wyspy

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Gilles Deleuze ; Michel Tournier ; Robinson ; Piętaszek ; bliźni ; bezludna wyspa ; światy możliwe ; wirtualność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×