Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozum i racjonalność w filozofii politycznej Ayn Rand

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

libertarianizm ; liberalizm radykalny ; racjonalizm ; rozum ; leseferyzm ; filozofia polityki

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×