Szczegóły

Tytuł artykułu

Donalda Davidsona obrona obiektywności

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

obiektywność ; Donald Davidson ; konceptualny relatywizm ; holizm ; rozumienie ; schemat pojęciowy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.03.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×