Szczegóły

Tytuł artykułu

John Gray i krytyka legalizmu w filozofii polityki. [Recenzja:] Beata Polanowska-Sygulska, John Gray i krytyka liberalnego legalizmu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, 540 s.

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2018.03.30

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×