Szczegóły

Tytuł artykułu

Moving cast shadow detection using block nonnegative matrix factorization

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Numer

No 2 April

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

moving cast shadow detection ; video surveillance ; nonnegative matrix factorization ; block nonnegative matrix factorization

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2018.04.30

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917

DOI

10.24425/122103

×